Bolig

Tegnestuen har siden oprettelsen stået for en lang række boligprojekter, spændende fra individuelle enfamiliehuse, eksperimentelle tæt lav bebyggelser, fortætningsprojek­ter til etagebyggeri og infill byggeri i eksisterende byområder. I alt har tegnestuen stået for opførelsen af mere end 1300 nye boliger. 

En række af disse opgaver er vundet gennem konkurrencer. Størsteparten af projekterne er udført for almene bygherrer, og tegnestuen har herigennem opnået stor erfaring i det almene byggeris sagsgang og i, at finde optimale løsninger indenfor de givne økonomiske rammer.