Firmapræsentation

Møllen Arkitekter ApS er en arkitektvirksomhed som yder bistand med alle former for arkitektarbej­de inden­for planlægning, projek­tering, restaurering og gennem­førelse af byggeop­gaver. Tegnestuen har drevet virksomhed siden 1963.

Tegnestuen er medlem af Danske Ark, tilsluttet de professionelle ordninger vedr. forsikringsansvar m.m. Tegnestuen deltager i faglig udvikling gennem deltagelse i konkurrencer og efteruddannelse for arkitekter.